ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน


ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Best World Lifestyle (“BWL”, “เรา, “ของเรา”) หรือใช้แอปพลิเคชันมือถือของเรา ("แอพ") เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ BWL หรือใช้แอพ ของเรา คุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้พร้อมกันนี้

หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณสามารถใช้เว็บไซต์ BWL หรือแอพของเราโดยมีส่วนร่วมของพ่อแม่ / ผู้ปกครองของคุณเท่านั้น และเราถือว่าการทำธุรกรรมและการสื่อสารทั้งหมดนั้นได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ / ผู้ปกครองของคุณแล้วสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์และแอพของ BWL รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก รูปภาพ ไฟล์เสียง วิดีโอ โลโก้และรายการดิจิตอลอื่น ๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้เป็นทรัพย์สินของ BWL หรือผู้ให้บริการเนื้อหา สิ่งเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งส่วนที่จะทำซ้ำ แสดง เผยแพร่ แก้ไขหรือส่งในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ หรือเก็บไว้ในระบบการดึงข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BWL


การเข้าถึงและการใช้เนื้อหา

คุณได้รับสิทธิ์อย่างจำกัด ในการเข้าถึงและใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอพ BWL เพื่อการใช้งานส่วนตัว เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BWL การใช้เนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอพ BWL อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • คุณไม่สามารถดาวน์โหลดและ / หรือแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์ BWL หรือแอพ นอกเหนือจากการดูส่วนตัว
  • คุณไม่สามารถทำซ้ำหรือคัดลอกเว็บไซต์หรือแอพ BWL หรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้น
  • คุณได้รับสิทธิ์แบบไม่ผูกขาดและเพิกถอนได้เพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอพของ BWL แต่ไม่ได้เป็นตัวแทนของ BWL และไม่นำเสนอ BWL และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดหรือบิดเบือน
  • คุณไม่สามารถเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอพ BWL ด้วยวิธีอัตโนมัติและ / หรือด้วยตนเอง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ / หรือพิมพ์ให้กับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
  • คุณต้องไม่พยายามแฮ็ก ทำลาย ปิดใช้งานหรือแทรกแซงบริการบนเว็บไซต์หรือแอพ BWL

บัญชี EXS ของคุณ

บัญชี EXS จะถูกสร้างให้คุณเมื่อการลงทะเบียนเป็นสมาชิก BWL ของคุณสำเร็จเรียบร้อย คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับ ความถูกต้องและการเข้าใช้งานและรหัสผ่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าใช้งานของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการเก็บ ใช้ เปิดเผย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บไว้กับเรา โปรดอ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเรา


สินค้าและบรรจุภัณฑ์

บางครั้งเราอาจแก้ไขและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ / หรือบรรจุภัณฑ์ของเรา เมื่อทำการสั่งซื้อจากเว็บไซต์หรือแอพ BWL คุณยอมรับว่าผลิตภัณฑ์จริงที่คุณได้รับอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากภาพและ / หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่แสดงบนเว็บไซต์หรือแอพของเรา เราไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแน่นอนตามรูปภาพและ / หรือข้อกำหนดที่กล่าวไว้


ราคา

ราคาทั้งหมดใน ร้านค้าออนไลน์ของไทย (“TH Store”) เป็นสกุลเงินบาท (฿/บาท) และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว

BWL มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าราคาสินค้าและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาบนเว็บไซต์หรือแอพของ BWL นั้นถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุด BWL ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์และรายละเอียดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาในเว็บไซต์หรือแอพของ BWL นั้นใช้สำหรับการซื้อออนไลน์เท่านั้น


ภาษีต่างๆ

เมื่อทำการสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของเรา คุณยอมรับว่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการเรียกเก็บภาษีที่ประเทศปลายทางการจัดส่งของคุณ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้อาจถูกแยกออกจากหรือรวมอยู่ในยอดรวมการซื้อทั้งหมด ดังนั้นคุณควรอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้กับผู้รับผิดชอบในประเทศปลายทางการจัดส่งก่อนทำการสั่งซื้อใดๆ


การส่งสินค้า

เมื่อทำการสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของเรา อาจมีการคิดค่าจัดส่ง โดยคำนวณจากน้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ สถานที่ปลายทางในการจัดส่งและวิธีการจัดส่งที่คุณเลือก น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาจตามจริงหรือตามปริมาตร (ผลิตภัณฑ์มีขนาดใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

จะมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรี สำหรับการสั่งซื้อที่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000บาท ต่อใบแจ้งหนี้

บางประเทศกำหนดข้อจำกัด มูลค่ารายวันสำหรับการจัดส่งสินค้านำเข้า ดังนั้นคำสั่งซื้อจำนวนมากอาจถูกแยกและจัดส่งแยกต่างหากเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศต่างๆ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะใช้อัตราล่าสุดและอาจแตกต่างกันเป็นครั้งคราว เราจะไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบถึงค่าใช้จ่ายที่แน่นอนล่วงหน้า ขอขอบคุณในความเข้าใจเรื่องนี้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและทางธุรกิจ BWL และพันธมิตรผู้ให้บริการจัดส่งอาจไม่สามารถให้บริการจัดส่งสินค้าไปยังทุกประเทศในโลก

ในกรณีที่เป็นไปได้ เราจะประมาณและแจ้งให้คุณทราบถึงระยะเวลาสำหรับการจัดส่งสินค้าของคุณตามที่อยู่ที่คุณกำหนดไว้ แม้ว่า เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งสินค้าของคุณจะไปถึงตรงเวลาแต่ไม่สามารถรับประกันได้ เวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าของคุณยังขึ้นอยู่กับพิธีการทางศุลกากรที่ประเทศปลายทางการจัดส่งของคุณ

โดยทั่วไปคำสั่งซื้อทั้งหมดผ่าน TH Store จะถูกจัดส่งภายใน 2-3 วันหลังจากส่งคำสั่งซื้อ ในกรณีที่เกิดความล่าช้า เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล หากคุณไม่ได้รับคำสั่งซื้อภายใน 2-3 วันตามกรอบเวลาการจัดส่งที่ระบุ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบและอาจเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อพร้อมคืนเงินเต็มจำนวน สำหรับสินค้าที่ขาดหายไปใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบภายใน 2 วันเมื่อได้รับสินค้าและเราจะจัดเตรียมสินค้าทดแทนให้ในลำดับต่อไป


ความเสี่ยงของการสูญหายและสินค้าถูกยึด

BWL มุ่งมั่น คัดสรร ผู้ให้บริการจัดส่งมืออาชีพที่เชื่อถือได้เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของเรา อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่รับประกันว่าคุณจะได้รับสินค้าในที่สุดเนื่องจากความเสี่ยงของการสูญหายหรือถูกริบ ความเสี่ยงนี้จะถูกถ่ายโอนไปที่คุณหลังจากที่เราได้ส่งออกสินค้า ตามคำสั่งซื้อของคุณแล้ว


การยกเลิกและการแก้ไขคำสั่งซื้อ

เมื่อทำการสั่งซื้อจาก TH Store คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ภายในวันที่ทำการสั่งซื้อ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งได้หนึ่งครั้งสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ทั้งหมด คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและสั่งซื้อใหม่ได้

อย่างไรก็ตามอาจมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกสูงสุด 4% ของยอดรวมการซื้อทั้งหมด

สำหรับการยกเลิกใด ๆ ที่เกิดขึ้น BWL ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เรียกคืนโบนัส และ/หรือลดตำแหน่ง ที่ส่งผลกระทบแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ซื้อ และ/หรืออัพไลน์ของเขา/เธอ


ระยะเวลาการตัดยอด

ระยะเวลาการตัดยอดสำหรับการขายและการลงทะเบียนของสมาชิกใหม่จะสิ้นสุดจนถึงวันสุดท้ายของทุกเดือน เวลา 23.59 น. ตามเวลาสิงคโปร์ (GMT+8) ยกเว้นในเดือนธันวาคมซึ่งจะมีวันที่ปิดตัวเลขทางบัญชี

รางวัลการขายและโปรโมชั่นทั้งหมดจะเป็นไปตามกำหนดเวลาของสิงคโปร์ (GMT+8) อย่างเคร่งครัด


การเปลี่ยนและการคืนสินค้า

เมื่อทำการสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของเรา คุณสามารถคืนสินค้าหลังจากที่คุณได้รับสินค้าของคุณแล้ว หรือเปลี่ยนสินค้าหากสินค้าถูกส่งอย่างไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง คุณสามารถคืนสินค้าเพื่อขอเงินคืนได้ หากคุณไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การคืนสินค้าทั้งหมดจะต้องดำเนินการภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและมาพร้อมกับใบแจ้งหนี้เดิม สินค้าที่ไม่มีตำหนิที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีและนำไปจำหน่ายต่อได้

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า BWL จะไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้

การขอคืนสินค้าที่ดำเนินการเกินระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ 650 บาท และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเดิม 2-4% ที่คำนวณตามราคาผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่คืนโดยตรง (ยอดรวมของใบแจ้งหนี้)

กระบวนการคืนสินค้าอาจใช้เวลาถึง 15 วัน จึงจะเสร็จสมบูรณ์

สำหรับการคืนสินค้าใด ๆ BWL ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เรียกคืนโบนัส และ/หรือลดตำแหน่ง ที่ส่งผลกระทบแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ซื้อ และ/หรืออัพไลน์ของเขา/เธอ


โบนัสต่าง ๆ

สมาชิก BWL ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะได้รับค่าคอมมิชชั่น เงินรางวัล เงินคืน รางวัลการขาย และ/หรือส่วนแบ่ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่าโบนัส) อันเป็นผลมาจากการซื้อสินค้าบนร้านค้าออนไลน์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณโบนัสเหล่านี้ เราจะใช้เดือนที่คุณยืนยันการสั่งซื้อของคุณเป็นเดือนคำนวณโบนัส โบนัสเหล่านี้จะจ่ายออกในเดือนถัดไป เวลาปิดรับคำสั่งซื้อรายเดือนสำหรับวัตถุประสงค์นี้จะตกในวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามระบบเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ของเรา ณ เวลาสิงคโปร์ (GMT+8)


ข้อจำกัดในการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เว็บไซต์, แอพ, เนื้อหา, รายการที่ดาวน์โหลดได้, ผลิตภัณฑ์และบริการที่ขายหรือให้บริการแก่คุณผ่านเว็บไซต์หรือแอพของเรานั้นมีให้ในลักษณะ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มีให้” เว้นแต่จะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เราจะไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาก่อนหน้าซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางอย่างโดยเฉพาะ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแอพของเราและสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือแอพของเรา เนื้อหา รายการที่ดาวน์โหลดได้ ผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่ายให้คุณผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอพ


การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากธรรมชาติของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตบางครั้งอาจถูกขัดจังหวะ สัญญาณที่ไม่ชัดเจน สัญญาณที่ล่าช้าและการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง BWL จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดปกติในการสื่อสารที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมที่อาจส่งผลกระทบกับความถูกต้องหรือช่วงเวลาที่คุณส่งข้อความหรือธุรกรรมนั้น ๆ การส่งธุรกรรม แบบฟอร์มหรือเอกสารใด ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องรับทราบเงื่อนไขและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากวิธีการสื่อสารนี้


กฎหมายที่บังคับใช้

By using BWL websites or Apps, you agree that the above Terms are governed by applicable laws and regulations of the region for which the websites or Apps are operating. Any disputes arising from using BWL websites or Apps shall be resolved by negotiation, mediation or arbitration. Any disputes which were unable to be resolved via Alternative Dispute Resolution shall be finally resolved by the court within the governing jurisdiction.


การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

BWL ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง จำกัด แก้ไขหรือยุติทุกแง่มุม เนื้อหาหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์และแอพ รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และแอพ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

อัปเดตครั้งล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2565