ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน


ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ BWL หรือใช้แอปพลิเคชันมือถือของเรา ("แอพ") เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ BWL หรือใช้แอพ ของเรา คุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้พร้อมกันนี้ โปรดอ่านอย่างละเอียด หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณสามารถใช้เว็บไซต์ BWL หรือแอพของเราโดยมีส่วนร่วมของพ่อแม่ / ผู้ปกครองของคุณเท่านั้น และเราคิดว่าการทำธุรกรรมและการสื่อสารทั้งหมดนั้นได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ / ผู้ปกครองของคุณ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์และแอพของ BWL รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก รูปภาพ ไฟล์เสียง วิดีโอ โลโก้และรายการดิจิตอลอื่น ๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้เป็นทรัพย์สินของ BWL หรือผู้ให้บริการเนื้อหา สิ่งเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งส่วนที่จะทำซ้ำ แสดง เผยแพร่ แก้ไขหรือส่งในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ หรือเก็บไว้ในระบบการดึงข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BWL


การเข้าถึงและการใช้เนื้อหา

คุณได้รับสิทธิ์จำกัด ในการเข้าถึงและใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอพ BWL เพื่อการใช้งานส่วนตัว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BWL การใช้เนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอป BWL อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • คุณไม่สามารถดาวน์โหลดและ / หรือแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์ BWL หรือแอพ นอกเหนือจากการดูส่วนตัว
  • คุณไม่สามารถทำซ้ำหรือคัดลอกเว็บไซต์หรือแอพ BWL หรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้น
  • คุณได้รับสิทธิ์แบบไม่ผูกขาดและเพิกถอนได้เพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอพของ BWL แต่ไม่ได้เป็นตัวแทนของ BWL และไม่นำเสนอ BWL และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดหรือบิดเบือน
  • คุณไม่สามารถเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอพ BWL ด้วยวิธีอัตโนมัติและ / หรือด้วยตนเอง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ / หรือพิมพ์ให้กับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
  • คุณต้องไม่พยายามแฮ็ก ทำลาย ปิดใช้งานหรือแทรกแซงบริการบนเว็บไซต์หรือแอพ BWL


บัญชี EXS ของคุณ

บัญชี EXS จะถูกสร้างให้คุณเมื่อการลงทะเบียนเป็นสมาชิก BWL ของคุณสำเร็จเรียบร้อย คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับ ความถูกต้องและการเข้าใช้งานและรหัสผ่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าใช้งานของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บไว้กับเรา โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา


สินค้าและบรรจุภัณฑ์

บางครั้งเราอาจแก้ไขและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ / หรือบรรจุภัณฑ์ของเรา เมื่อทำการสั่งซื้อจากเว็บไซต์หรือแอพ BWL คุณยอมรับว่าผลิตภัณฑ์จริงที่คุณได้รับอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากภาพและ / หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่แสดงบนเว็บไซต์หรือแอพของเรา เราไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแน่นอนตามรูปภาพและ / หรือข้อกำหนดที่กล่าวไว้


ราคา

BWL มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าราคาสินค้าและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาบนเว็บไซต์หรือแอพของ BWL นั้นถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุด BWL ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์และรายละเอียดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาในเว็บไซต์หรือแอพของ BWL นั้นใช้สำหรับการซื้อออนไลน์เท่านั้น


การส่งสินค้า

เมื่อทำการสั่งซื้อจากเว็บไซต์หรือแอพ BWL อาจมีการคิดค่าจัดส่ง โดยคำนวณจากน้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ สถานปลายทางในการจัดส่งและวิธีการจัดส่งที่คุณเลือก น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาจเป็นจริงหรือปริมาตร (ขนาดใหญ่ แต่ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบา) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

บางประเทศกำหนดขีดจำกัด มูลค่ารายวันสำหรับการจัดส่งสินค้านำเข้า ดังนั้นคำสั่งซื้อจำนวนมากอาจถูกแยกและจัดส่งแยกต่างหากเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศต่างๆ

เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะใช้อัตราล่าสุดและอาจแตกต่างกันเป็นครั้งคราว เราจะไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบถึงค่าใช้จ่ายที่แน่นอนล่วงหน้า ขอขอบคุณในความเข้าใจเรื่องนี้

เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและทางธุรกิจ BWL และพันธมิตรผู้ให้บริการจัดส่งอาจไม่สามารถให้บริการจัดส่งสินค้าไปยังทุกประเทศในโลก


ภาษีต่างๆ

เมื่อทำการสั่งซื้อจากเว็บไซต์หรือแอพ BWL คุณยอมรับว่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการเรียกเก็บภาษีที่ประเทศปลายทางการจัดส่งของคุณ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้อาจถูกแยกออกจากหรือรวมอยู่ในยอดรวมการซื้อทั้งหมด ดังนั้นคุณควรอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้กับผู้รับผิดชอบในประเทศปลายทางการจัดส่งก่อนทำการสั่งซื้อใด ๆ


การยกเลิกคำสั่งซื้อ

เมื่อทำการสั่งซื้อจากเว็บไซต์หรือแอพ BWL คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณภายใน 1 วันทำการโดยเริ่มจากวันที่คุณยืนยันการสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามอาจมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกสูงสุด 4% ของยอดรวมการซื้อทั้งหมด กระบวนการคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 3 สัปดาห์จึงจะเสร็จสมบูรณ์


โบนัสต่างๆ

สมาชิก BWL ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดจะได้รับค่าคอมมิชชั่น รางวัล ส่วนลด รางวัลการขายและ / หรือส่วนแบ่ง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าโบนัส) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อบนเว็บไซต์หรือแอพ BWL ในการคำนวณโบนัสเหล่านี้เราจะใช้เดือนที่คุณยืนยันการซื้อของคุณเป็นเดือนการคำนวณโบนัส โบนัสเหล่านี้จะถูกจ่ายออกไปในเดือนถัดไป เวลาตัดรายเดือนสำหรับการคำนวณนี้จะใช้วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามระบบเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ของเรา ณ เวลาที่สิงคโปร์ (GMT + 8)


ความเสี่ยงของการสูญหายและสินค้าถูกยึด

BWL มุ่งมั่น คัดสรร ผู้ให้บริการจัดส่งมืออาชีพที่เชื่อถือได้เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อจากเว็บไซต์หรือแอพ BWL อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่รับประกันว่าคุณจะได้รับสินค้าในที่สุดเนื่องจากความเสี่ยงของการสูญหายหรือถูกริบ ความเสี่ยงนี้จะถูกถ่ายโอนถึงคุณหลังจากที่เราได้จัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณ


เวลาการจัดส่งโดยประมาณ

ในกรณีที่เป็นไปได้ BWL จะประมาณและแจ้งให้คุณทราบถึงระยะเวลาสำหรับการจัดส่งสินค้าของคุณตามที่อยู่ที่คุณกำหนดไว้ แม้ว่า BWL จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งสินค้าของคุณจะไปถึงตรงเวลาแต่ไม่สามารถรับประกันได้ เวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าของคุณยังขึ้นอยู่กับพิธีการทางศุลกากรที่ประเทศปลายทางการจัดส่งของคุณ


ข้อจำกัดในการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เว็บไซต์, แอพ, เนื้อหา, รายการที่ดาวน์โหลดได้, ผลิตภัณฑ์และบริการที่ขายหรือให้บริการแก่คุณผ่านเว็บไซต์หรือแอพของเรานั้นมีให้ในลักษณะ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีให้" เว้นแต่จะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เราจะไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาก่อนหน้าซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางอย่างโดยเฉพาะ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแอพของเราและสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือแอพของเรา เนื้อหา รายการที่ดาวน์โหลดได้ ผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่ายให้คุณผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอพ


การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

BWL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยอ้อม กรณีพิเศษหรือสืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์และแอพ เนื่องจากธรรมชาติของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตบางอย่างอาจถูกขัดจังหวะ สัญญาณที่ไม่ชัดเจน สัญญาณที่ล่าช้าและการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง BWL จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดปกติในการสื่อสารที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมที่อาจส่งผลกระทบกับความถูกต้องหรือช่วงเวลาที่คุณส่งข้อความหรือธุรกรรมนั้นๆ การส่งธุรกรรม แบบฟอร์มหรือเอกสารใดๆผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องรับทราบเงื่อนไขและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากวิธีการสื่อสารนี้


กฎหมายที่บังคับใช้

ในการใช้เว็บไซต์หรือแอพของ BWL คุณยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานข้างต้นอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เว็บไซต์หรือแอพดำเนินงานอยู่ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือแอพ BWL จะได้รับการแก้ไขโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทใด ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการระงับข้อพิพาทที่มีให้เลือก จะได้รับการแก้ไขโดยศาลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับในที่สุด


การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

BWL ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง จำกัด แก้ไขหรือยุติทุกแง่มุม เนื้อหาหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์และแอพ รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และแอพ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

อัปเดตครั้งล่าสุด: 26 สิงหาคม 2562