down arrow
ลิป กลาเซียร์
ลิป กลาเซียร์ 03 Adore

วันที่รายงาน
28/12/2020

ทดสอบโดย
SGS Taiwan LTD


วันที่รายงาน
28/12/2020

ทดสอบโดย
SGS Taiwan LTD


วันที่รายงาน
28/12/2020

ทดสอบโดย
SGS Taiwan LTD


วันที่รายงาน
28/12/2020

ทดสอบโดย
SGS Taiwan LTD


วันที่รายงาน
28/12/2020

ทดสอบโดย
SGS Taiwan LTDหมายเหตุ:
การทดสอบสารเรืองแสงที่ให้ความเปล่งประกาย สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กเท่านั้น
การทดสอบไฮโดรควิโนนกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบางชนิดที่ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสของผิวเท่านั้น
การทดสอบสารกำจัดศัตรูพืช ดำเนินการเฉพาะในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมทางพฤกษชาติที่เกี่ยวข้องเท่านั้น