BWL logo

เบสท์เวิลด์ ไลฟ์สไตล์ (บีดับเบิลยูแอล)

ก่อตั้งขึ้นในปี 1990

มีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง “โลกที่ดีที่สุด” – สะท้อนต่อโลกด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม (ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว, ความงาม, สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) ไปจนถึงแบบแผนทางธุรกิจที่เข้มแข็ง และชุมชนที่คิดบวก มีชีวิตชีวา บีดับเบิลยูแอลมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและทำความฝันของพวกเขาให้เป็นจริงได้อย่างยั่งยืน


อ่านเรื่องราวแบรนด์ของเรา


พันธกิจของเรา


สะท้อนต่อโลกด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละคน
บีดับเบิลยูแอล ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด ด้วย:ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของพวกเขาแบบแผนทางธุรกิจที่เข็มแข็ง

เพื่อบรรลุถึงปณิธานและเป้าหมายทางการเงินของพวกเขาวัฒนธรรมที่อบอุ่น คิดบวก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ซึ่งส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาการส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง


คุณค่า
ความกลมเกลียว

เรามุ่งมั่นที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เกิดจากการเคารพซึ่งกันและกันความซื่อสัตย์

เราให้ความสำคัญกับความจริงใจและซื่อสัตย์กับนักธุรกิจอิสระ พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าของเรา โดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงความคิดบวก

เรา เช่นเดียวกับนักธุรกิจอิสระและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา พร้อมเผชิญแต่ละวันด้วยความกระตือรือร้นและความอยากรู้อยากเห็น และเป็นผู้กระหายการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นที่สร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ และกลายเป็นคนที่ดีขึ้นชุมชน

คนคือหัวใจสำคัญของธุรกิจ นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราดำรงอยู่ได้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนที่มีชีวิตชีวาและครอบคลุมถึงนักธุระกิจอิสระ พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าของเราให้สามารถเชื่อมโยง มีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน


สี่สิ่งที่แสวงหา
สุขภาพองค์รวม

สุขภาพคือพื้นฐานสำคัญของชีวิต เราคัดสรรผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว ความงาม สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ที่มีคุณภาพ ที่ช่วยให้คุณสดใส มีพลัง และกระปี้กระเปร่า ด้วยการปรับสมดุลจากภายในสู่ภายนอก จากร่างกายสู่ผิว ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่อิสรภาพทางการเงิน

เราเชื่อว่าความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานสำคัญของความสำเร็จ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ ซึ่งคุณสามารถมั่นใจในอนาคตของคุณได้ ด้วยการจัดเตรียมแบบแผนทางธุรกิจที่เข้มแข็ง ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะช่วยผู้ประกอบการให้บรรลุเป้าหมายและมีอิสรภาพทางการเงิน
พัฒนาการส่วนบุคคล

เรามีความเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นได้ ด้วยการมีทัศนคติที่เป็นบวกและตั้งใจ ไม่ว่าคุณจะมีภูมิหลังมาอย่างไร เราเสริมศักยภาพคุณด้วยความรู้ และทักษะทางธุรกิจ ระบบ ความเป็นผู้นำ และการบริหารคน เราสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับความสุขจากพัฒนาการและความก้าวหน้าของตัวคุณชุมชนที่อบอุ่น

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่อบอุ่นและกลมเกลียวกัน เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสถึงพลังและความสุขของการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเดินทางของชีวิตในเส้นทางสายนี้


ผู้สถาปนาของเรา
ดร. ดอร่า ฮอน
(ผู้ร่วมสถาปนา)

ด้วยสัญชาตญาณและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการเป็นผู้ประกอบการ ดร. ดอร่า จึงทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ ความเชี่ยวชาญของท่านในด้านขายตรงและการคิดเชิงกลยุทธ์ ได้นำพาเบสท์ เวิลด์จากธุรกิจในประเทศไปสู่องค์กรที่ใหญ่ระดับเอเชียดร. ดอรีน ตัน
(ผู้ร่วมสถาปนา)

ดร. ดอรีน ได้ผสมผสานความรู้ด้านโภชนาการและความงาม เข้ากับความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง ท่านรับหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจ ดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและเป็นหัวหน้าทีมในการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และให้ความรู้ด้านสุขภาพ