BWL logo
BWL logo
ซันสกรีน #5

ซันสกรีน #5

ผิวกล้าท้าแดด เปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ

ป้องกันแดดได้อย่างครอบคลุม ด้วยการสร้างเกราะป้องกันและให้ผิวเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติในขณะเดียวกัน SPF 25

1 ออนซ์ / 30 มล
ผลิตในสหรัฐอเมริกา

วิธีการใช้ด็อกเตอร์'ส ซีเคร็ท ซันสกรีน #5 เพื่อการปกป้องที่มั่นใจ