BWL logo
ซันสกรีน #5 แมท

ซันสกรีน #5 แมท

ผิวกล้าท้าแดด สดชื่น ไม่มันเงา
ลดความมันเพื่อควบคุมความเงา SPF 25

ป้องกันแดดได้อย่างครอบคลุม ด้วยการสร้างเกราะป้องกันและลดความมันเพื่อควบคุมความเงา SPF 25

1 ออนซ์ / 30 มล
ผลิตในสหรัฐอเมริกา

วิธีการใช้ด็อกเตอร์'ส ซีเคร็ท ซันสกรีน #5 แมท เพื่อการปกป้องที่มั่นใจ